Bìa thư 12x22 cm

Bìa thư 12x22 cm

Bìa thư 12x22 cm

Bìa thư 12x22 cm

Bìa thư 12x22 cm

Bìa thư 12x22 cm

Liên hệ

Quy cách:

- in offset một hoặc nhiều màu

- kích thước 12x22 cm

- giấy fo 80 - 100 gsm

- keo nắp

- bế dán thành phẩm