Standee Cuốn Nhựa (80x180) cm

Standee Cuốn Nhựa (80x180) cm

Standee Cuốn Nhựa (80x180) cm

Standee Cuốn Nhựa (80x180) cm

Standee Cuốn Nhựa (80x180) cm

Standee Cuốn Nhựa (80x180) cm

Liên hệ

- Standee cuốn nhựa được là từ chất liệu nhựa cao cấp mang lại độ bền đẹp

- Standee cuốn nhựa (60x160) cm có trọng lượng 1.2kg

- Được đóng gói túi vải không dệt