In Bạt Hiflex

In Bạt Hiflex

In Bạt Hiflex

In Bạt Hiflex

In Bạt Hiflex
Sản phẩm
trên trang
 1. In BẠT HIFLEX , DECAL khổ lớn
  40đ
  Băng rôn Hiflex thường được dùng khi cần tuyên truyền quảng bá một thương hiệu mới hoặc 1 sự kiện quan trọng. Băng rôn có tác dụng truyền tải thông điệp, treo ở nơi dễ thấy để mọi người có thể đọc, hiểu và nắm được thông tin đang được truyền tải.
 2. Kệ Chữ X nhôm (60x160) cm
  270.000đ
  Kệ Chự X, Kệ Chữ X Tăng Đưa, Standee
 1. 40đ
  In BẠT HIFLEX , DECAL khổ lớn
  Băng rôn Hiflex thường được dùng khi cần tuyên truyền quảng bá một thương hiệu mới hoặc 1 sự kiện quan trọng. Băng rôn có tác dụng truyền tải thông điệp, treo ở nơi dễ thấy để mọi người có thể đọc, hiểu và nắm được thông tin đang được truyền tải.
  Xem chi tiết
 2. 270.000đ
  Kệ Chữ X nhôm (60x160) cm
  Kệ Chự X, Kệ Chữ X Tăng Đưa, Standee
  Xem chi tiết